Zagadnienia ćwiczenia - Bromatologia

Ćwiczenie I: Soki jako źródło substancji bioaktywnych

1. Część doświadczalna

 • Oznaczanie stężenia flawonoidów; przygotowanie krzywych wzorcowych
 • Oznaczanie stężenia polifenoli z wykorzystaniem odczynnika Folin-Ciocalteau; przygotowanie krzywych wzorcowych
 • Oznaczanie potencjału antyoksydacyjnego metodą ABTS
 • Oznaczanie parametrów barwy w przestrzeni barw CIElab

2. Część teoretyczna

 • Składniki odżywcze owoców, warzyw i ich przetworów
 • Podział antyoksydantów roślinnych
 • Najważniejsze źródła żywieniowe antyoksydantów pochodzenia roślinnego

 

Ćwiczenie II: Skład leczniczych wód mineralnych

1. Część doświadczalna

 • Oznaczanie jonów wapnia i magnezu w wodach leczniczych
 • Oznaczanie jonów żelaza (II) w wodach leczniczych, przygotowanie krzywych wzorcowych

 2.Część teoretyczna 

 • Podział wód mineralnych.
 • Zastosowanie wód mineralnych w lecznictwie

 

Ćwiczenie III: Miody źródłem węglowodanów łatwo przyswajalnych i innych składników odżywczych  

1. Część doświadczalna

 • Oznaczanie zawartości cukrów redukujących metodą Lane-Eynona
 • Oznaczanie zawartości sacharozy
 • Wykrywanie obecności miodu sztucznego - hydroksymetylofurfural
 • Wykrywanie zafałszowań miodów dekstrynami skrobiowymi

2. Część teoretyczna

 • Rodzaje miodów
 • Wartość odżywcza miodów,
 • Zawartość cukrów redukujących i sacharozy w miodach naturalnych i sztucznych
 • Identyfikacja rodzaju miodu
 • Podział węglowodanów
 • Błonnik: rozpuszczalny w wodzie, nierozpuszczalny w wodzie

Ćwiczenie IV:  Produkty specjalnego przeznaczenia żywieniowego – mleko w proszku dla dzieci i niemowląt          

1. Część doświadczalna

 • Przygotowanie mleka regenerowanego i ocena organoleptyczna
 • Oznaczanie kwasowości mleka regenerowanego
 • Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla
 • Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Gerbera
 • Oznaczanie zawartości cukru mlekowego metodą refraktometryczną
 • Próba na peroksydazę
 • Wykrywanie sody
 • Określanie świeżości mleka - próba alkoholowa

2. Część teoretyczna

 • Składniki odżywcze mleka i mleka w proszku
 • Typy mleka uwzględniające stosunek sumy albumin i globulin do kazeiny; przykłady
 • Mleko modyfikowane w proszku dla dzieci
 • Przetwory z mleka fermentowanego i niefermentowanego; śmietana i śmietanka
 • Rodzaje i zastosowanie skrzepów

Ćwiczenie V: Podstawy racjonalnego żywienia. Wybrane metody oceny sposobu żywienia
i stanu odżywienia. Zalecenia żywieniowe dla pacjentów w różnych stanach chorobowych

 • Obliczanie BMI
 • Obliczanie wskaźnika WHR
 • Obliczanie podstawowej i całkowitej przemiany materii
 • Ocena zawartości [g] składników odżywczych w całodziennym jadłospisie
 • Obliczanie kaloryczności jadłospisu
 • Obliczanie ilości energii [%] z białek, tłuszczów i węglowodanów w całodziennym jadłospisie
 • Ocena rozkładu energii na poszczególne posiłki
 • Zalecenia żywieniowe dla pacjentów w różnych stanach chorobowych – zastosowanie diet leczniczych

     

Ćwiczenie VI: Interakcje leków ze składnikami żywności, suplementami diety i alkoholem

 • Wpływ żywności i jej składników na wchłanianie i dostępność biologiczną leków
 • Wpływ żywności i jej składników na transport leków w organizmie
 • Wpływ żywności i jej składników na metabolizm leków
 • Wpływ żywności i jej składników na wydalanie leków
 • Wpływ leków na trawienie, wchłanianie i metabolizm składników pożywienia
 • Interakcje leków z substancjami biologicznie czynnymi występującymi w żywności
 • Interakcje leków z substancjami obcymi występującymi w żywności
 • Mechanizmy i skutki interakcji leków ze składnikami żywności na podstawie dostępnych informacji z piśmiennictwa
 • Zalecenia zapobiegające występowaniu niekorzystnych interakcji lek-pożywienie

                                                          

Ćwiczenie VII: Dietoterapia i nutrigenomika - zalecenia żywieniowe dla pacjentów w różnych stanach chorobowych

1. Zalecenia żywieniowe dla pacjentów w wybranych schorzeniach:

 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • Zapalenie i kamica pęcherzyka żółciowego
 • Niewydolność nerek
 • Kamica nerkowa
 • Otyłość
 • Cukrzyca
 • Dna moczanowa
 • Hiprelipidemia
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Miażdżyca