Piśmiennictwo - Bromatologia

Piśmiennictwo

  1. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2007.
  2. Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom I i II. PWN, Warszawa 2008.
  3. Gertig H., Przysławski J.: Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PZWL. Warszawa 2006.
  4. Grajek W. (red.): Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2007.
  5. Hasik J., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
  6. Jarosz M.: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. IŻŻ,  Warszawa 2012.
  7. Młodecki H., Piekarski L.: Zagadnienia zdrowotne żywności – Podręcznik dla studentów farmacji. PZWL, Warszawa 1999.
  8. Nikonorow M., Urbanek-Karłowska B.: Toksykologia żywności. PZWL, Warszawa 1987.
  9. Sikorski Z.E.(red.): Chemia żywności – Skład, przemiany i właściwości. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa 2002.