Piśmiennictwo - Zasady Prawidłowego Żywienia i Dietetyka

 

Podstawowe:

Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL. Warszawa 2007.

Sikorski Z. E.: Chemia żywności. WNT, Warszawa 2002.

Gawęcki J., Hryniewiecki L.: Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Tom I i II. PWN, Warszawa 2008.

 

Uzupełniające:

Woś A., Staszewska-Kwak A.: Żywienie dzieci. PZWL. Warszawa 2008.

Rogulska A.: Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu. PZWL. Warszawa 2010.

Grobe U.: Mikroskładniki odżywcze. Med. Pharm. 2010

Biernat J.: Żywienie a uroda. Astrum, Wrocław 2006.

Payne A., Barker H.: Advancing Dietetics and Clinical Nutrition. Elsevier, 2010.