Diagnosta laboratoryjny w Sanepidzie - analiza żywności - zagadnienia

Zagadnienia

Zagadnienia dla studentów

Diagnosta Laboratoryjny w Sanepidzie – analiza żywności

(fakultet)

II rok Analityka Medyczna

TEMAT 1: Antyoksydanty – występowanie w żywności, ich wpływ na zdrowie człowieka

02.03.2020

TEMAT 2: Metody analizy żywności będącej źródłem białek

09.03.2020

ZAGADNIENIA:

 1. Białka – definicja, budowa, funkcje fizjologiczne. Czynniki wpływające na zapotrzebowanie.
 2. Konsekwencje niedoboru i nadmiaru białka w organizmie. Zapotrzebowanie i normy spożycia białka, zalecany udział białka w pokryciu zapotrzebowania na energię w opinii różnych grup ekspertów. Aminokwasy ograniczające w produktach zwierzęcych i roślinnych.
 3. Źródła białek w żywieniu człowieka.
 4. Metody oznaczania białek w produktach żywnościowych.

 TEMAT 3: Metody analizy żywności będącej źródłem węglowodanów

16.03.2020

ZAGADNIENIA:

 1. Rola i znaczenie węglowodanów w żywieniu człowieka. Zapotrzebowanie na węglowodany.
 2. Zasady pobierania i przygotowywania próbek żywności do oznaczania węglowodanów.
 3. Charakterystyka metod stosowanych w oznaczaniu węglowodanów przyswajalnych:
 • metody fizyczne,
 • metody chemiczne,
 • metody fizykochemiczne,
 • metody chromatograficzne,
 • metody enzymatyczne.
 1. Błonnik rozpuszczalny i nierozpuszczalny w wodzie – rola, znaczenie, zapotrzebowanie.
 2. Metody oznaczania skrobi i błonnika pokarmowego.

TEMAT 4: Badanie tłuszczów w produktach żywnościowych

23.03.2020

ZAGADNIENIA:  

 1. Budowa i źródła pokarmowe kwasów tłuszczowych: nasyconych krótko-, średnio- i długołańcuchowych, jednonienasyconych (n-9) i wielonienasyconych (n-3 i n-6).
 2. Rola i znaczenie tłuszczów pokarmowych i kwasów tłuszczowych (nasyconych, n-9, n-3 i n-6) w żywieniu człowieka. Normy spożycia.
 3. Zmiany zachodzące w tłuszczach podczas otrzymywania, przetwarzania i przechowywania.
 4. Metody analizy tłuszczów pokarmowych:
 • Liczba kwasowa w tłuszczach PN-EN ISO 660:2010 pkt.9 metoda miareczkowa
 • Liczba nadtlenkowa w tłuszczach PN-EN ISO 3960:2012 metoda miareczkowa
 • Liczba jodowa
 • Tłuszcz (wyroby cukiernicze) PN-71/A-88021 p.2.1 metoda Soxhleta
 • Związki polarne w tłuszczach PN-EN ISO 8420:2004 metoda wagowa
 • Oznaczanie aldehydu epihydrynowego (próba Kreisa).

TEMAT 5: Metody analizy witamin i składników mineralnych w żywności

30.03.2020

ZAGADNIENIA:

 1. Witaminy – klasyfikacja i nomenklatura. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (witaminy: A, D, E, K - definicje, funkcje fizjologiczne, czynniki wpływające na zapotrzebowanie, konsekwencje niedoboru lub nadmiaru w organizmie, normy spożycia, żywność źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, obliczanie równoważnika retinolu).
 2. Witaminy rozpuszczalne w wodzie (Witaminy: C, B1, B2, niacyna, cholina, kwas pantotenowy, B6, biotyna, B12 - definicje, funkcje fizjologiczne, czynniki wpływające na zapotrzebowanie, konsekwencje niedoboru lub nadmiaru w organizmie, normy spożycia, żywność źródłem witamin rozpuszczalnych w wodzie, niedobory witaminy B12 u osób na diecie wegańskiej).
 3. Składniki mineralne – występowanie i właściwości, zawartość w produktach żywnościowych
 4. Metody oznaczania witamin i składników mineralnych w produktach żywnościowych.

TEMAT 6: Sanepid

 22.05.2020

TEMAT 7: Sanepid

 29.05.2020