Diagnosta laboratoryjny w Sanepidzie - analiza żywności - piśmiennictwo

Piśmiennictwo

Podstawowe:

  1. Obiedziński M.: Wybrane zagadnienia z analizy żywności. SGGW 2009.
  2. Krzystyniak K., Obiedziński M.: Przewodnik po bezpiecznej żywności. Medyk, Warszawa 2012.
  3. Sikorski Z. E. (red.): Chemia żywności. WNT, Warszawa 2007.
  4. Normy PN - do oznaczania składników odżywczych.
  5. Kumirska J, Gołębiowski M, Paszkiewicz M, Bychowska A. Analiza żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Uzupełniające:

  1. Biesalski H.K., Grimm P.: Żywienie – atlas i podręcznik. Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2012.
  2. Gertig H., Przysławski J.: Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu. PZWL, Warszawa 2006.
  3. Artykuły z czasopism: Roczniki PZH, Przemysł Spożywczy.